Informacje

portretprowincji.pl

zdjęcia Jacenty Dędek
teksty Katarzyna Dędek

***

portretprowincji.pl” to przekrojowy projekt dokumentalny poświęcony Polsce małomiasteczkowej.

Prace nad zbieraniem materiałów trwały w sumie sześć i pół roku, między styczniem 2011 r., a połową 2017 r., w całej Polsce, we wszystkich województwach, w miejscowościach nie większych niż 30 tys. mieszkańców. Odwiedziliśmy kilkaset miast i wsi, zdjęcia (przy użyciu klasycznego aparatu wielkoformatowego 4×5″) powstawały w 421 miejscowościach.

Chcieliśmy zapytać mieszkańców miasteczek i wsi: co ich napędza i daje chęć do życia? Jak widzą swoje miejsce? Czy czują się szczęśliwi? Tak zaczęła się ponadsześcioletnia podróż przez polską prowincję.

Staraliśmy się stworzyć wielopłaszczyznową opowieść o ludziach żyjących w niewielkich miastach, miasteczkach, wsiach. Mimo poruszania się po lokalnych obszarach, chcieliśmy opowiadać o sprawach uniwersalnych, takich, które mogą dotyczyć każdego z nas.

Ważne były tematy społeczne, relacje międzyludzkie, życiowe niedogodności, rzeczy, które uwierają i choć dotyczą naszych konkretnych bohaterów, z imienia i nazwiska, to znane są wszystkim. Opowiadamy o tym, jak widzą siebie, swoje szanse, przyszłość. To opowieść o nas, o Polsce, która zmienia się na naszych oczach.

Mając świadomość nieuchronności procesów globalizacji i unifikacji, które niewątpliwie zmieniają polską rzeczywistość, chcieliśmy ‒ jak powiedziała Zofia Rydet ‒ „dokonać pewnego balsamowania czasu, utrwalić to, co już się zmienia i co przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia.”

Poza pierwszym półroczem 2011 r., w trakcie którego pracowaliśmy w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe sześć lat finansowaliśmy wyłącznie z własnych środków.