Zasady i warunki

Regulamin sklepu internetowego na stronie www.portretprowincji.pl określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez firmę Fotografia przemysłowa Jacenty Dędek z siedzibą w Częstochowie, adres: Kosynierska 11, 42-202 Częstochowa, NIP: 573 148 48 48, REGON: 151547856 , zwaną dalej “Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.portretprowincji.pl

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

Regulamin: niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 204 ze zm.)
Sprzedawca: Fotografia przemysłowa Jacenty Dędek, Kosynierska 11, 42-202 Częstochowa, NIP: 573 148 48 48, REGON: 151547856
Kupujący: osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.
Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.portretprowincji.pl , kontakt telefoniczny: +48 502254107 , kontakt mailowy: kontakt@jacentydedek.pl.
Zamówienie: ogół Produktów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku.
Produkt: przedmiot oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie.

I. Wstęp

 1. Sklep, prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwia zakup Produktów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem internetowym www.portretprowincji.pl i adresem kontakt@jacentydedek.pl , telefon +48 502254107
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta internetowego Sklepu, zasady dokonywania elektronicznego składania zamówienia oraz zasady zawierania umów sprzedaży dostępnych produktów w Sklepie.

II. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej poprzez informatyczne oprogramowanie Sklepu.
 3. Warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem najpopularniejszych przeglądarek internetowych w aktualnych wersjach oraz włączonej obsługi JavaScript i plików cookies.
 4. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach produktów, takich jak cena, szczegółowy opis, nazwę wydawcy, rok wydania oraz numer ISBN.
 6. Ceną ostateczną jest cena Produktu podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 7. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Produkty w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienia zawierające wskazanie wybranych Produktów na adres kontakt@jacentydedek.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-15.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Dostępne sposoby płatności to: płatność z góry przelewem na konto wskazane po złożeniu zamówienia
 6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 7. Aktualny koszt dostawy dostępny jest na stronie Sklepu.
 8. Zakup Produktu następuje po złożeniu zamówienia i dokonaniu przelewu na wskazane konto.

IV. Realizacja umowy

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów magazynowych Sklepu.
 2. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupujacego w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówień zależy od miejsca dostawy Produktu oraz firmy kurierskiej.
 4. O braku w magazynie zamówionego Produktu Sklep powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej i zwraca ewentualne wpłacone środki.
 5. Sklep realizuje wysyłki poza granice Polski. Koszt przesyłki jest w takim przypadku wyższy niż na terenie kraju i ustalany zgodnie z cennikiem przesyłek zagranicznych firm dostawczych.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@jacentydedek.pl i odesłaniu Produktu w nienaruszonym stanie na adres: Jacenty Dędek, Kosynierska 11, 42-202 Częstochowa
 2. Koszt odesłania przez Kupującego Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Kupujący. Sprzedawca zwraca jedynie koszt Produktu.
 3. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu podlegającemu zwrotowi dokonuje zwrotu dokonanych przez Kupującego płatności na konto bankowe Kupującego.

VI. Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, bez wad.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wady, Sprzedający wymieni Produkt na wolny od wad lub obniży cenę.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i z zachowaniem tego terminu poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia.

VII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
 2. Podczas dokonania zakupu użytkownik wprowadza swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres które umieszczone zostają w bazie Sklepu. Dane te mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu przyjęcia zamówienia i realizacji zawartej umowy. Po tym czasie zostaną usunięte.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych.
 4. Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji podstawowych funkcjonalności serwisu, takich jak zakup produktów oraz obsługa koszyka. Strona nie wykorzystuje plików cookies w celach analitycznych oraz nie przekazuje ich stronom trzecim.
 5. Strona internetowa, pod którą dostępny jest sklep internetowy Sprzedawcy, realizuje proces zakupu w sposób bezpieczny, poprzez stosowanie certyfikatów SSL.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie www.portretprowincji.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy według przepisów powszechnie obowiązujących.